نرم افزار تشخیص چهره

یکی از فناوری های مورد استفاده برای نظارت و کنترل تردد افراد، نرم افزار تشخیص چهره است. تشخیص و شناسایی چهره یکی از مسائل مهم در دنیای فناوری امروز است که در حیطه ی فناوری های پردازش تصویر قرار می گیرد. شناسایی چهره ی افراد به دلیل تفاوت هایی که در چهره ی آن ها وجود دارد دارای پیچیدگی هایی است.فناوری تشخیص چهره (face detection) و  فناوری شناسایی چهره (face recognition) دو فناوری مورد استفاده در نرم افزار تشخیص چهره هستند. شناسایی چهره، چهره ی افراد را در تصاویر و فیلم های ویدئویی و یا در تصاویر بلادرنگ شناسایی کرده و تشخیص چهره هویت فرد مورد نظر را مشخص می کند.

الگوریتم ها و روش های متعددی جهت تشخیص و شناسایی چهره ی افراد در سامانه ی تشخیص چهره وجود دارد. هر کدام از این الگوریتم ها راهکار خود را برای شناسایی چهره ی افراد دارند. اما در کنار تفاوت در هر الگوریتم به طور کلی می توان مراحل زیر را برای آن در نظر گرفت:

شناسایی چهره: چهره یا چهره ها در تصویر شناسایی می شوند و معمولا با استفاده از یک کادر مشخص می شود که چهره ی انسان در تصویر وجود دارد.

استخراج ویژگی های چهره: ویژگی های چهره که می تواند فاصله ی چشم ها، فرم بینی، گوش، لب، چانه و اطلاعات دیگر باشد به صورت داده های دیجیتال استخراج می شوند تا از طریق همین ویژگی ها ها هویت افراد مشخص گردد.

تشخیص چهره: با تطبیق ویژگی های چهره با چهره های ذخیره شده در پایگاه داده، فرد موجود در تصویر شناسایی می شود و هویت فرد توسط سامانه تشخیص چهره مشخص می گردد.

ویژگی های نرم افزاری نرم افزار تشخیص چهره :

  • توانایی تشخیص یک یا چند فرد در میان جمعیت
  • تطبیق چهره با چهره های تعریف شده در نرم افزار با دقت 98 درصد
  • شناسایی چهره با دقت ۱۰۰ درصد
  • تصویر زنده در پنل نرم افزاری
  • امکان تعریف تعداد بی نهایت چهره به منظور ردیابی یا حضور و غیاب
  • امکان جست و جوی افراد بر اساس چهره های از پیش تعریف شده و یا افراد غریبه که تصویر آنها ضبط شده ولی قبلا در برنامه برگذاری نشده است
  • امکان تشخیص و شناسایی چهره با ماسک
  • تشخیص زنده بودن تصویر ( تشخیص عکس جلوی دوربین که در خیلی از نرم افزارهای مشابه میتواند نرم افزار تشخیص چهره را فریب دهد)
  • قابلیت تشخیص و شناسایی چندین چهره به صورت همزمان در تصویر
  • قابلیت تعریف تعداد نامحدود چهره

 

فهرست