سیستم های حمل و نقل هوشمند فرابین

nature_people

سامانه برداشت اطلاعات ترافیکی

سامانه ثبت تخلفات سرعت

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

سامانه پلاک خوان ترافیکی

nature_people

مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای

ثبت پلاک کلیه خودروها با استفاده از پردازش تصویر

درآمدزایی پایدار برای شهرداری 

nature_people

سامانه آنالیز و مدیریت اطلاعات ترافیکی

آنالیز اطلاعات بر اساس پیمایش داده های حجیم (Big Data)

قابلیت اتصال به کلیه سامانه های ترافیکی

nature_people

تجهیزات ترافیکی نوین و هوشمند

تابلو سرعت خودروهای درحال حرکت مبتنی بر رادار و پردازش تصویر

ثانیه شمار هوشمند ساعت شنی

سامانه های برداشت اطلاعات ترافیکی

ثبت انواع تخلفات رانندگی

photo_camera

ثبت تخلفات سرعت

با لاستفاده از فناوری پردازش تصویر و رادار

image

سامانه پلاک خوان ترافیکی

ثبت پلاک خودروهای عبوری تا سرعت 250 کیلومتر بر ساعت

photo_camera

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

منطبق بر دستورالعمل های پلیس راهور

image

سامانه پلاک خوان پارکینگی

انجام کلیه عملیات مرتبط با پارکینگ

سامانه مدیریت پارک حاشیه ای

در نرم افزار مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای فرابین، پارکبان‌های مختلف با استفاده از گوشی موبایل کافیست تا پلاک هر خودرویی که در کنار خیابان پارک نموده است را اسکن کنند تا نرم افزار زمان مربوط به پارک هر خودرو را محاسبه کرده و از حساب شهروندی متصل به پلاک خودرو کسر نماید.

 

سامانه آنالیز و مدیریت اطلاعات ترافیکی

آنالیز اطلاعات بر اساس پیمایش داده های حجیم (Big Data)

قابلیت اتصال به کلیه سامانه های ترافیکی

فهرست