دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

امروزه بکارگیری سیستم های هوشمند و تکنولوژی های روز در عرصه مدیریت حمل و نقل امری ضروری است. افزایش ایمنی و ایجاد ترافیک روان در معابر عمومی تنها با نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی حاصل می‌شود. این سامانه برای ثبت تخلف گردش غیر مجاز ، عبور از چراغ قرمز و کنترل ایست بر روی خط عبور عابر پیاده طراحی شده است، به راحتی قابل نصب است و قادر است چند خط عبور را کنترل کند. سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها جهت نظارت بر توقف خودروها پشت خط عابر پیاده نصب می گردد و با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر تمامی خودروها را بر اساس دید سه بعدی تشخیص داده و رهگیری می نماید. در صورت بروز تخلف سیستم به صورت هوشمند دو عکس شاهد که در هر دوی آن ها تصویر وضعیت چراغ راهنمایی و مکان خودروی متخلف مشخص است تهیه می نماید. این دو عکس به گونه ای انتخاب شده اند که عکس اول متعلق به زمانی است که خودرو وارد وضعیت تخلف گردیده است و عکس شاهد دوم مربوط به مدتی بعد از عکس شاهد اول است که تخلف محرز شده و خودرو در حال خروج از تقاطع می باشد.

ویژگی‌های  دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز:

 • ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
 • دقت پلاک خوانی بالا ( منطبق بر دستورالعمل های پلیس راهور)
 • ثبت تخلف توقف روی گذرگاه عابر پیاده در حالت چراغ قرمز
 • ارتباط با چراغ راهنمایی به صورت برخط
 • ثبت تردد کلیه وسایل عبوری ( صرف نظر از رنگ چراغ راهنمایی)
 • نمایش موقعیت، وضعیت دوربین ها
 • نمایش بار ترافیکی معابر
 • ثبت لحظه ای وضعیت چراغ راهنمایی و اعلام وضعیت برخط به سرور
 • مبتنی بر پردازش تصاویر دیجیتال یا رادار ( در مدل های مختلف این محصول )
 • کارکرد در سرعت های پایین یا سرعت های پایین
 • شناسایی خودروهای بدون پلاک ( در مدل های خاص )
 • کارکرد مطلوب در بار ترافیکی بالا
 • امکان تردد شماری به منظور کابردهای آماری در معابر مختلف
 • امکان دستور به چراغ راهنمایی و تغییر وضعیت آن در گپ های پیش آمده در چهارراه ( در مدل های خاص )
 • تهیه عکس شاهد از خودروهای متخلف
 • کلاسه بندی خودرو ( در مدل های خاص )
 • استفاده از کامپیوترهای صنعتی جهت کارکرد مناسب در تمامی شرایط آب و هوایی مختلف در کشور
 • مبتنی بر سیستم عامل لینوکس جهت کارآیی بالاتر
 • استفاده از پروژکتورهای ترافیکی خاص منطبق بر نقشه هر معبر به صورت مجزا

 

فهرست