دوربین پلاک خوان دیپلوکDeepLook (Embeded)

مدل : DL-LPR1200

ثبت تمامی تردد ها با دقت 98 درصد

تشخیص صحیح کاراکترهای پلاک با دقت 98%

امکان متصل کردن چند دوربین به یکدیگر برای تشخیص سرعت میانگین

امکان کلاسه بندی خودرو اعم از سبک یا سنگین

امکان تشخیص نوع خودرو اعم از پراید، پژو ( این امکان نیاز به پردازشگر قوی در سمت سرور دارد )

نورپردازی داخلی یا خارجی به منظور تامین نور مناسب در شب

استفاده از کامپیوتر صنعتی به منظور پردازش اطلاعات تصویر و استخراج پلاک در محل نصب دوربین

امکان اخذ کد پلیس به منظور ثبت تخلفات مبتنی بر پلاک مانند: تخلف عبور ممنوع، تخلف عبور از خطوط BRT و …

امکان ثبت و تشخیص پلاک برای خودروهای عبوری تا سرعت 130 کیلومتر بر ساعت

استفاده از گلوبال شاتر به جای دوربین های IP معمولی رایج در بازار ( این قابلیت به صورت Optional میباشد )

فهرست